Niniejszym informujemy, że w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej przetwarzamy Twoje dane osobowe. Polityka prywatności określa zasady ich przetwarzania i ochrony. 

I. Administratorem danych osobowych jest firma DOBRE OKNA I DRZWI Agnieszka Ratajczak z siedzibą w miejscowości Cieszyn, ul. Wiejska 2B, NIP 548-125-12-89

II. W celu realizowania prowadzonej przez DOBRE OKNA I DRZWI działalności gospodarczej, na podstawie przepisów RODO*, przetwarzamy dane osobowe.

III. Użytkownik, który przekazał swoje dane osobowe ma prawo do:

1. Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2. Modyfikacji swoich danych 

3. Usunięcia danych

4. Ograniczenia przetwarzania oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie

5. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie – cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem

6. Przenoszenia danych do innego Administratora danych osobowych 

7. Złożenia skargi do organu nadzorczego 

IV. Dane osobowe podane przez Użytkownika będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których zostały podane oraz do czasu istnienia obowiązków prawnych, księgowych i podatkowych Administratora, a także do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Jeżeli została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych – do czasu cofnięcia zgody.

V. Podane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, takim jak podwykonawcy usług, organy administracji publicznej, sądy, organy rentowe, firmy prawnicze, organy egzekucyjne.

VI. Administrator dopełnia należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. 

VII. Nie przekazujemy danych osobowych poza teren Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VIII. Dane osobowe są nam niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej. Może się zdarzyć, że odmowa uzyskania dostępu do Twoich danych osobowych uniemożliwi nam zawarcie z Tobą umowy, lub w inny sposób utrudni możliwą współpracę między nami.

IX. Podstawy prawne związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1. Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną(uśude)

2. Ustawa z dnia 16 lipca 2004r.Prawo Telekomunikacyjne (PrTel)

3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE – RODO.

POLITYKA WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES

Pliki cookies to dane informatyczne, przechowywane na urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. 

 1. Serwis internetowy www.dobreoknaidrzwi.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem zawartych w plikach cookies. Należą do nich: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego oraz dane o ścieżce nawigacji Użytkownika i o czasie jego pozostawania na określonych podstronach. 
 2. Administrator może wykorzystywać pliki cookies w celu: 
  1. zwiększenia użyteczności serwisu internetowego i dopasowania jego zawartości do indywidualnych preferencji Użytkownika 
  2. tworzenia anonimowych statystyk na podstawie systemu Google Analytics (analizy działań Użytkowników w serwisie internetowym i danych demograficznych) z wyłączeniem możliwości identyfikacji Użytkownika 
  3. wyświetlania reklam remarketingowych za pośrednictwem systemu Google AdWords do Użytkowników, którzy odwiedzili serwis internetowy 
  4. wyświetlania reklam spersonalizowanych, dopasowanych do zainteresowań użytkowników i ich zachowań w sieci 
 3. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej. Za pomocą tych ustawień możliwe jest określenie zakresu zgody Użytkownika na umieszczanie tego typu plików w jego przeglądarce. Ograniczenie stosowania lub uniemożliwienie wykorzystania plików cookies może jednak wpłynąć na niektóre z funkcjonalności serwisu internetowego.