Rolety naokienne

W domach znajdujących się w stanie surowym otwartym, gdy nadproże nie  zostało specjalnie ukształtowane, możliwy jest montaż rolet naokiennych. Roletę montuje się wraz z oknem. Skrzynka zostaje umieszczona we wnęce pod nadprożem. Może zostać dodatkowo jedno- lub obustronnie  obudowana lub też pozostać bez zabudowy. Taki sposób montażu umożliwia zastosowanie rolet zarówno w nowo powstających budynkach, jak i podczas wymiany okien. Rozwiązania techniczne umożliwiają zastosowanie rolet nadokiennych również w oknach przesuwnych – zarówno HST, jak i PSK.